0
 

Bijzondere Bedingen in het Arbeidsrecht: de rechten en plichten van werkgever en -nemer

mr. Tjarda Pieters

Tjarda Pieters is werkzaam als raadsheer (plv) bij het gerechtshof Amsterdam

do 25 maart 2021
10.00 - 12.15 uur
195,-
Live Online Cursus
2 PO NOvA PO
 
 

Inhoud

Actueel: Nieuwe cursus!

Tijdens deze live online cursus bijzondere bedingen in het arbeidsrecht zoomt rechter Tjarda Pieters nader in op verschillende vormen van verlof, zoals ouderschapsverlof, zorgverlof en zwangerschapsverlof. Verder komt het onderwerp vakantie(dagen) en alle mogelijke (Corona) conflicten die daarover kunnen ontstaan in brede zin aan bod. U krijgt een goed overzicht van alle toepasselijke wetgeving en regelgeving en uiteraard actuele rechtspraak. Tenslotte komen de bedingen inzake arbeidstijden en de Wet Minimumloon en Minimum vakantiebijslag (WMM) aan bod.

 

Programma

9.50 uurOpening Zoom omgeving
10.00 uur Verschillende vormen van verlof
  • ouderschapsverlof,
  • zorgverlof
  • zwangerschapsverlof
  • Verder komt het onderwerp vakantie(dagen) en alle mogelijke (Corona) conflicten die daarover kunnen ontstaan in brede zin aan bod. U krijgt een goed overzicht van alle toepasselijke wetgeving en regelgeving en uiteraard actuele rechtspraak. Tenslotte komen de bedingen inzake arbeidstijden en de Wet Minimumloon en Minimum vakantiebijslag (WMM) aan bod.
11.00 uurKorte pauze
11.10 uur
  • Vakantie(dagen) en alle mogelijke (Corona) conflicten die daarover kunnen ontstaan
  • Actuele jurisprudentie
12.10 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Online cursus

Live Online Cursus