0
 

Actualiteiten Flexibele Arbeidsrelaties

mr. Ellen de Groot
mr. Erica Wits
vr 20 september 2019
10.00 - 16.30 uur
595,-
Actualiteit
Utrecht
5 PO NOvA
 
 

Inhoud

Actueel: Eerste Kamer akkoord met de WAB! Belangrijke nieuwe jurisprudentie!

De WAB heeft belangrijke consequenties voor flexibele arbeid. Inwerkingtreding is al op 1 januari as. Op deze cursus krijgt u van raadsheer in het hof, tevens kantonrechter–plv in de rechtbank Gelderland Ellen de Groot en advocaat Erica Wits uitleg hoe de huidige flexibele arbeidswetgeving overloopt in de nieuwe WAB. Schrijf u snel in! De volgende thema's staan tijdens deze cursus centraal:

1. Payrolling
2. Uitzendarbeid en contracting
3. Contracten voor bepaalde tijd
4. Opvolgend werkgeverschap in situaties als outsourcing en heraanbesteding
5. Oproeparbeid en min-max-contracten

Uiteraard ruime aandacht voor de belangrijkste recente jurisprudentie!

 

Programma

09.30 uurOntvangst met koffie en thee

 

10.00 uurPayrolling/Contracten voor bepaalde tijd - Ellen de Groot


Payrolling

 • Payrolling na de WAB
 • Payrolling huidige actualiteiten:
  • Gevolgen van het Care4Care-arrest van de Hoge Raad van 4 november 2016
  • Ontslagbescherming van de payroller: welke verantwoordelijkheden heeft de inlener
  • Kan de payrollwerknemer net zo flexibel worden ingezet als een uitzendkracht?
  • Misbruik van de payrollconstructie
  • Welke arbeidsvoorwaarden gelden voor de payroll-werknemer en hoe is het pensioen geregeld?

Contracten voor bepaalde tijd

– Typen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: vast periode, projectwerk, ontbindende voorwaarde
– Tussentijdse opzegging en ontbinding
– Wat is een schakel in de keten van art. 7:668a BW, bijvoorbeeld bij wijziging van de oorspronkelijke omvang, duur of inhoud van een tijdelijk contract?
– Uitzonderingen op de ketenregeling
– Tijdelijk doorwerken na de pensioenleeftijd
– Aanzegging, wanneer wel en wanneer niet
– Kan een aanzegging (na conversie van een tijdelijk contract in onbepaalde tijd) als opzegging worden gezien?
– Het concurrentie- of relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?
– Transitievergoeding, wanneer wel en niet verschuldigd na een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

11.15 uurKoffie- en theepauze
11.30 uurOpvolgend werkgeverschap bij contractwissel en heraanbesteding/transitievergoeding/loonbetaling - Ellen de Groot

Opvolgend werkgeverschap bij contractswissel en heraanbesteding
– Wanneer geldt de ketenregeling bij opvolgend werkgeverschap?
– Afwijking bij cao
– Proeftijd en opvolgend werkgeverschap
– Het berekenen van de transitievergoeding
– Welke werkgever is de transitievergoeding verschuldigd?
– Opvolgend werkgeverschap en het afspiegelingsbeginsel

Transitievergoeding

Loondoorbetaling

12.45 uurLunchpauze
13.30 uurOproepcontracten: uitzendarbeid & contracting & platformarbeid - Erica Wits

De WAB en Oproepcontracten: uitzendarbeid & contracting & platformarbeid

Huidige situatie:

Oproeparbeid
– Verschillende soorten oproepcontacten: voorovereenkomst of arbeidsovereenkomst, al dan niet met minimumduur of min-maxduur
– Het loonuitsluitingsbeding en het rechtsvermoeden van de omvang van de arbeidsduur
– De aanvullende betekenis van goed werkgeverschap bij het al dan niet oproepen van oproepmedewerkers
– De werking van de ketenregeling bij oproepcontacten
– Hoe kan een oproepovereenkomst eindigen?

– Wanneer is sprake van opzegging door de werkgever als de oproepkracht niet meer wordt opgeroepen
– Minimale loonaanspraak bij korte oproepen
– All-in-loon voor de oproepkracht toegestaan?

Uitzendarbeid & contracting

– Wanneer gelden de bijzondere bepalingen voor de uitzendovereenkomst, zoals het uitzendbeding en de afwijkende ketenregeling?
– Flexibiliteit in de ABU-cao
– Het loonverhoudingsvoorschrift
– Draaideurconstructies
– Wat is contracting en hoe past dat fenomeen in het arbeidsrecht?

14.45 uurKoffie- en theepauze
15.00 uurVervolg Oproepcontracten: uitzendarbeid & contracting & platformarbeid - Erica Wits


Platformarbeid

16.30 uurEinde cursus
 
 

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
 

Ook interessant voor u?


De WAB, ingrijpende veranderingen in het Arbeidsrecht

Actueel: Eerste Kamer akkoord met WAB! Invoering 1/1/20

Het Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans is goedgekeurd door de Eerste Kamer! Ontslag wordt eenvoudiger door de stapeling van gronden, maar ook duurder! Wilt u als eerste op de hoogte zijn? Wilt u ook weten wat u uw cliënten hierover moet adviseren? Hoe verhoudt deze nieuwe wetgeving zich tot de WWZ? Herman van der Meer, voorzitter van het Gerechtshof in Amsterdam is uw docent.

mr. Herman van der Meer

President van het Gerechtshof Amsterdam

di 10 september 2019
10.00 - 16.15 uur
495,-
Masterclass
Amsterdam
5 PO NOvA
+ winkelwagen bekijk cursus

Tips en trucs van de Kantonrechter in Arbeidsrechtzaken!

Actueel: WAB door Eerste Kamer! Nieuwe tips en trucs!

Wilt u inzicht in hoe een kantonrechter omgaat met arbeidsrechtzaken na invoering van de WAB? Tips en trucs?! Onder de WWZ was een procesrechtelijke fout zo gemaakt en dan moet u vanaf 1 januari as. met wéér nieuw ontslagrecht werken! U krijgt in één dag een update van alle procesregels voor het procederen in arbeidszaken. Bovendien krijgt u vele tips en trucs voor op de zitting! Uw docent senior rechter Tjarda Pieters legt u graag uit hoe u een zaak het beste aanpakt.

mr. Tjarda Pieters

Senior rechter Rechtbank Amsterdam

do 3 oktober 2019
10.00 - 16.15 uur
595,-
Praktijkcursus
Amsterdam
5 NOvA
+ winkelwagen bekijk cursus