0
8 ,9
Gemiddelde
waardering
 

Live Online Cursus Actualiteiten Bedrijfseconomisch Ontslag

Uitgebreid aandacht voor de Uitvoeringsregels!

mr. Jan Meijer

Landelijk Manager UWV WERKbedrijf

do 11 april 2024
9.30 - 12.50 uur
295,-
Actualiteit
Live Online Cursus
3 NOvA PO
 
 

Inhoud

Er zijn veel actuele ontwikkelingen over bedrijfseconomisch ontslag via UWV. Bijvoorbeeld de 3 nieuwe sets Uitvoeringsregels, die gelden sinds 1 april 2023.

Bovendien dreigt het aantal reorganisaties flink toe te nemen door o.a. de aanhoudende inflatie, bedrijven die belastingschulden en/of NOW subsidie moeten terugbetalen, etc.

Bereid u hier op voor en schrijf u nu in voor deze live online cursus met UWV manager Jan Meijer. In 3 uur bent u weer helemaal up to date: u kunt direct in de middag met de nieuwtjes aan de slag!

Jan Meijer bespreekt onder andere met u:
- de inhoud van de gewijzigde/aangevulde Uitvoeringsregels per 1 april 2023, waaronder de uitvoeringsregels rondom procedurele aspecten en collectief ontslag (WMCO);
-actuele jurisprudentie rondom bedrijfseconomisch ontslag (A-grond) en de vertaalslag daarvan naar de ontslagpraktijk;
- meer 'menselijke maat' bij de uitvoering van de ontslagtaak: wat merkt u hiervan in de praktijk?
- de in de Voortgangsbrief van 3 april 2023 door de Minister aangekondigde arbeidsmarkt-maatregelen en de effecten daarvan op onder meer de UWV ontslagprocedure.

 

Programma

9.25 uurToegang tot Zoom
9.30 uurActualiteiten UWV procedure - Jan Meijer
 • De gemiddelde duur van een ontslagprocedure: waarom moet u deze weten?
 • Hoe groot is het risico op een procedure bij de rechter nádat UWV op de ontslagaanvraag heeft beslist?
 • Actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag, in het bijzonder de uitvoeringsregels rondom procedurele aspecten en de Wet melding collectief ontslag (WMCO)
 • In hoeverre houdt UWV bij de beoordeling van ontslagaanvragen rekening met afspraken in een CAO of sociaal plan?
 • Hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Enkele praktijkgevallen.
 • De beoordeling van ontslagaanvragen op bedrijfseconomische gronden waar op de achtergrond een verstoorde relatie of disfunctioneren speelt?
10.30 uurKorte pauze
10.40 uurActualiteiten UWV procedure (vervolg) - Jan Meijer
 • Belangrijke aspecten en opletpunten bij het bepalen van de ontslagvolgorde (afspiegeling), onder meer voortvloeiend uit een tweetal arresten van de Hoge Raad (Tantelouise en KLM)
 • Belangrijke aspecten en opletpunten bij herplaatsing, onder meer voortvloeiende uit jurisprudentie op de A- en de B-grond
11.40 uurKorte pauze
11.50 uurVervolg Actualiteiten Bedrijfseconomisch Ontslag
 • Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid: criteria en jurisprudentie (B-grond)
 • Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging: voorwaarden, hoogte van de compensatie, het aanvraagproces, termijnen en bezwaar
 • Het Coalitieakkoord 2021 -2025 in relatie tot het ontslagrecht
12.50 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Online

Live Online Cursus